En stabil fast avkastning vinner i längden

Det senaste årets börsutveckling är ett kvitto på hur svårt det är att slå avkastningen på den preferensaktie som Untie erbjuder på marknaden. Diagrammet visar den procentuella utvecklingen för det svenska börsindexet OMX S30 i jämförelse med den fasta avkastningen från Unties preferensaktie. Ända sedan augusti har börsen gått upp som en raket och för... Fortsätt läsa mer →

Upp ↑