En stabil fast avkastning vinner i längden

Det senaste årets börsutveckling är ett kvitto på hur svårt det är att slå avkastningen på den preferensaktie som Untie erbjuder på marknaden. Diagrammet visar den procentuella utvecklingen för det svenska börsindexet OMX S30 i jämförelse med den fasta avkastningen från Unties preferensaktie. Ända sedan augusti har börsen gått upp som en raket och för... Continue Reading →

Finansiera ditt företags tillväxt genom företagslån

Som företagare och entreprenör driver man en ständig kamp för att öka tillväxten och upprätthålla likviditeten. Ibland behövs det kapital för att bygga en ny produkt, skapa nya lokaler eller kanske anställa mer personal på grund av en ny order vilken skapar ett likviditetsgap.

Upp ↑